1. Do iPrieskum.sk sa môžeš zaregistrovať v prípade, ak trvalo žiješ na území Slovenska a máš 16 a viac rokov.
  2. V internetovom projekte iPrieskum.sk sa môžeš zaregistrovať iba jedenkrát.
  3. Pri registrácii je nutné uviesť pravdivé údaje a v prípade zmien ich aktualizovať na stránkach iPrieskum.sk.
  4. Svoje členstvo môžeš kedykoľvek ukončiť bez udania dôvodu.
  5. Za aktivity na iPrieskum.sk ťa budeme odmeňovať bodmi. Tieto body si môžeš vymeniť len za odmeny z katalógu odmien na iPrieskum.sk. Body sa nedajú zmeniť na hotovosť, nedajú sa darovať, dediť, ani iným spôsobom prevádzať na tretie osoby.
  6. Spoločnosť 2muse ti doručí odmenu bezplatne až domov, najneskôr do 40 dní odo dňa objednania.
  7. Spoločnosť 2muse zabezpečí úplnú anonymitu a dôvernosť údajov, ktoré nám poskytneš.
  8. Spoločnosť 2muse ťa môže vylúčiť z iPrieskum.sk bez nároku na odmenu za nazbierané body, v prípade, ak poskytneš nepravdivé informácie, alebo sa na stránke iPrieskum.sk zaregistruješ viackrát.
  9. Svojim členstvom na iPrieskum.sk sa zaväzuješ, že nezverejníš obsah výskumu ani naň neodkážeš v žiadnych médiách bez predchádzajúceho písomného súhlasu 2muse. Obsah a materiály, ktoré sú predmetom prieskumu sú dôverné. Je zakázané oznamovať ich tretím stranám a používať na iný účel ako na vyplnenie prieskumu.
  10. Spoločnosť 2muse si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či doplniť tieto pravidlá.

Zoznam sprostredkovateľov nájdete tu: https://www.iprieskum.sk/sprostredkovatelia