Spostredkovatelia na účely prieskumu

SAMO Europe s.r.o., IČO: 31378293, so sídlom na adrese Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava, Slovenská republika

Sprostredkovatelia na zasielanie odmien

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica, Slovenská republika

News and Media Holding a.s., IČO: 47256281, so sídlom Einsteinova 25, 851 01, Bratislava, Slovenská republika

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., IČO: 31356958, so sídlom Šustekova 8, 851 04, Bratislava, Slovenská republika