Prečo mám uviesť tieto údaje?

Určité marketingové prieskumy sú určené pre konkrétne cieľové skupiny respondentov. Preto potrebujeme vedieť tieto základné údaje o tebe, aby sme ťa zaradili do prieskumov, ktoré sú pre teba určené a aby sme ťa neoslovovali s prieskumami, pre ktoré sa nehodíš. Je veľmi dôležité aby si všetky údaje uviedol pravdivo. Tieto údaje sa používajú len na výber respondentov do prieskumov. Nikdy nie sú prepájané s tvojimi odpoveďami v dotazníkoch.

×

Prečo mám uviesť tieto údaje?

Za účasť na prieskumoch ťa budeme odmeňovať. Na to aby sme ti mohli poslať odmenu potrebujeme vedieť tvoje meno a presnú adresu kde bývaš. K týmto údajom majú prístup len pracovníci spoločnosti 2muse, ktorí sa starajú o to, aby si svoju odmenu dostal domov a včas. Ak sa presťahuješ, môžeš svoju adresu kedykoľvek po prihlásení zmeniť. Tieto informácie nie sú nikdy spájane s odpoveďami v dotazníkoch a nikdy nemôžu byť poskytnuté tretej strane.

×

Chcem sa zúčastňovať skupinových rozhovorov

Za účasť v skupinovom rozhovore ťa odmeníme finančnou hotovosťou, hneď po jeho skončení. Čiže žiadne body, ale peniaze. Pri skupinovom rozhovore sa obvykle 7-8 ľudí zhovára na určitú tému spolu s moderátorom/moderátorkou. Je to veľmi príjemná forma diskusie, pri ktorej vyjadríš svoje názory a postoje a podelíš sa s nimi aj s ostatnými. Pred samotným skupinovým rozhovorom ťa naša asistentka telefonicky kontaktuje a povie ti, kedy a kde sa skupinovej diskusie môžeš zúčastniť. Pokiaľ ti čas a miesto vyhovuje, dostaneš pozvánku a môžeš sa skupinového rozhovoru zúčastniť.

×

Chcem sa zúčastňovať telefonických rozhovorov

Účasť v telefonických prieskumoch je výborná príležitosť ako získať čo najviac bodov a vybrať si svoju odmenu čo najskôr. Kým za online dotazníky bežne dostaneš 20-100 bodov, za telefonické prieskumy sa odmena pohybuje okolo 60-200 bodov. Pri telefonických prieskumoch ti náš operátor z call centra zavolá a ty mu budeš odpovedať na otázky cez telefón. Keď odpovieš na celý dotazník, najneskôr do týždňa sa ti body pripočítajú. Nemusíš sa báť, že ti budeme volať v nevhodnom čase. Ak ti čas nevyhovuje, povieš operátorovi, kedy ti má zavolať a rozhovor urobíte v čase, keď to bude vyhovovať tebe.

×

Už si len krok od toho, aby sme ťa začali odmeňovať za tvoj názor. Registrácia ti zaberie len pár minút. Je veľmi dôležité, aby všetky uvedené údaje boli pravdivé. Iba tak budeme vedieť k tebe priradiť dotazník s otázkami, na ktoré sa ti bude ľahko odpovedať.

Za registráciu dostaneš 50 bodov a zapojíš sa do súťaže o skvelé výhry!

Po úspešnom odoslaní tohto formulára ti pošleme kontrolný e-mail na tvoju e-mailovú adresu. Kliknutím na odkaz v tomto e-maile úspešne dokončíš registráciu.

Registračné údaje Prečo mám uviesť tieto údaje?
Trvalé bydlisko Prečo mám uviesť tieto údaje?
Prihlasovacie údaje

Milý respondent, respondentka,

V tomto informačnom materiáli Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov na účely prieskumu.

Vzhľadom na to, že 25.5.2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov a zákon č.18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme aktualizovali dokumentáciu upravujúcu našu spoluprácu.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby boli čo najprehľadnejšie a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom informačného systému iPrieskum.sk je 2muse s.r.o., Ďatelinová 6, 821 01, Bratislava, IČO: 44656220, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka 57502/B.

Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

  • Základné identifikačné údaje – meno, dátum narodenia, adresa bydliska
  • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa
  • Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, rodinnom stave, vzdelaní, zamestnaní, príjmoch a výdavkoch za tovary a služby, počte detí, počet osôb v domácnosti

Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame s Vašim súhlasom priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate pri registrácii na iPrieskum.sk a postupným dopĺňaním údajov na svojom konte.

Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

Súhlas ste poskytli na účely prieskumu, ktorý zahŕňa nasledujúce činnosti:
  • Zasielanie dotazníka formou e-mailu na Vami uvedenú e-mailovú adresu
  • Zasielanie špeciálneho prieskumu s testovaním produktov
  • Zasielanie Vami zvolených odmien na Vašu zadanú adresu
  • Telefonické kontaktovanie s účelom prieskumu (ak ste nám k tomu udelili súhlas)
  • Regrutácia na individuálne alebo skupinové rozhovory (ak ste nám k tomu udelili súhlas)

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Svoj súhlas ste nám udelili pri registrácii na iPrieskum.sk do momentu, kým Váš súhlas odvoláte žiadosťou o zrušenie účtu na iPrieskum.sk

Akým spôsobom môžete odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov ?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely prieskumu je možné vykonať e-mailom na iprieskum@2muse.sk. Odvolaním súhlasu bude zrušené konto na iPrieskum.sk. Po zrušení konta nebude možné využiť zostatkové body na výber odmien a automaticky prepadnú.

Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

Počas spracovania údajov na účely prieskumu môžu mať k Vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti 2muse. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov nájdete na našej webstránke.

Aké sú práva pri spracovaní osobných údajov ?

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú identifikáciu a kontaktné údaje, ktoré sú predmetom spracúvania.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či sú alebo nie sú spracúvané Vaše osobné údaje, a ak áno, tak máte právo na prístup k informáciám o spracovaní.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Tieto údaje si viete vo vlastnom konte aktualizovať. V prípade problémov Vám radi pomôžeme, zašlite nám e-mail na iprieskum@2muse.sk

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

Právo na výmaz má každý člen iPrieskum.sk zaslaním e-mailu na iprieskum@2muse.sk. Po výmaze konta budú všetky údaje o osobe vymazané a zašleme Vám potvrdzujúcu správu o výmaze. S účelom overenia identity žiadateľa uveďte v žiadosti svoje meno, úplnú adresu a dátum narodenia.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou k spracúvaniu osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republike so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27

Kde môžem práva uplatniť? Sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva sú bezplatné a môžete si ich uplatniť zaslaním e-mailu na adresu podnet@2muse.sk